torsdag 19. februar 2009

In absentia

Imorgen braker ISFiT løs!

Krig og fred og politikk og sånn
musikk og møter og teater og sånn
lys og venner og øl og sånn
skole og jobb og søvn sånn av og til